Allt om dina hobbyer

Geocaching – världens största skattjakt?

En ovanlig hobby som fått ett uppsving under covid-19 är geocaching, kanske världens största gemensamma skattjakt.

Vad är geocaching?

Geocaching uppstod år 2000 i USA. Deltagare gömmer “skatter”, geocacher, på olika platser i världen, och användare kan sedan med hjälp av karta, GPS och ledtrådar ta sig till platsen och hitta gömman. I varje gömma finns en loggbok som ska signeras av geocacharen och sedan läggas tillbaka på samma ställe så att nästa person ska kunna hitta den. För att delta registrerar man sig på geocaching.com där man får tillgång till en karta över vilka geocachar som finns. Idag använder man ofta smartphonen för att spåra upp cacherna, men då denna hobby började långt innan gemene man var utrustad med en sådan är de även utmärkta med koordinater så man kan ta sig till platsen enbart med hjälp av GPS. Man använder sedan sidan för att digitalt logga vilka geocachar man har besökt och hittat (eller inte hittat!).

Typer av cacher

Den mest typiska geocachen består av en behållare som är gömd någonstans, innehållandes en loggbok som den som hittar kan signera. Men det finns även andra typer av cacher för den som vill ha en annan typ av utmaning. Exempel på dessa är multicachar, där koordinaterna inte leder dig till behållaren utan till en plats där du genom att lösa ett problem, exempelvis räkna någonting på platsen, kan räkna ut koordinaterna till nästa punkt, tills du har kommit fram till den slutgiltiga positionen för cachen. Det finns även mysteriecachar, där du kommer fram till cachens koordinater genom att lösa någon form av gåta. De kan se ut på många olika sätt. Det finns även eventcachar där deltagarna bestämmer tid och plats för att mötas upp, och alla som deltagit på eventet får möjlighet att logga cachen. En typ av eventcachar kallas “Cache in trash out” och deltagarna samlas då vid en viss tidpunkt och hjälps åt att plocka skräp. Alla som hjälpt till får då lov att logga cachen.

En rolig hobby som ger gratis motion för kropp och knopp!black-gold